Lauerma, P. (2018). Finska språkets lånordförråd i ljuset av Martti Rapolas ordsamling. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 178-185. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117634