Larsson, L. (2018). Får flickor vara vildbasare? Om könstillhörighet och genusangivelser i SAOL och hos Dalin. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 169-177. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117633