Jóhannsson, E. Þór, & Battista, S. (2018). Middelaldertekster som sproglig ressource. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 152–161. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117631