Berg-Olsen, S., E. Karlsen, K., & Rødningen, D. (2018). Norsk historisk normeringsordbok. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 47-55. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117613