Pedersen, B. (2018). Semantisk processering og leksikografi. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 18-28. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117611