Jónsson, J. H. (2018). <em>Íslenskt orðanet</em>: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 1–17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610