Jónsson, J. (2018). <em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner. Nordiske Studier I Leksikografi, (14), 1-17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610