Nilstun, C. (2018). NAOB: På vei mot en nasjonalordbok for bokmålet: Nyordprosjektet ”2014 nyord i 2014”. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 395-403. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111245