Jansson, H. (2018). Från ”tandborstord” till ”memilord” – om nyord och deras belägg. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 359–369. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111242