Holmer, L., Malmgren, S.-G., & Martens, M. (2018). SAOLhist.se – för allmänt och vetenskapligt bruk. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 349-358. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111241