Griškevičienė, A., & Berg-Olsen, S. (2018). Å gå seg vill i en ordbok: seg og V+seg i tospråklige ordbøker. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 327-336. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111239