Fjeld, R., & Saidi, A. (2018). Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 313-326. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111238