Farø, K. (2018). Inventariografi og andre nyere tilgange til leksikografi. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 301-311. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111237