Sandström, C., & Åkerlund, C. (2018). Personbetecknande verbavledningar i Ordbok över Finlands svenska folkmål. En utvärdering av ordbokens sökfunktioner. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 217-225. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111228