Hansen, P. (2018). Hvordan har netbrugernes præference for forskellige emnespecifikke ordbøger ændret sig i perioden 2006-2014?. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 131–141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111221