Eek, Øystein. (2018). Ordnett, forlaget og brukerne. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 111-118. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111219