Bjørneset, T. (2018). LEXIN i Norge – Hva sier brukerne?. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 89–99. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111216