Grønvik, O. (2018). Vitskaplegheit og samfunnsrelevans fore store ordboksverk. Nordiske Studier I Leksikografi, (13), 27-61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/111213