(1)
Rosén, V. Språkteknologiens Behov for Leksikalsk Informasjon. NSL 2016.