(1)
Karlsson, G. Empiriska Synpunkter På tvåspråkig Lexikografi. NSL 1992.