(1)
Jonsson, H. De Stora Historiska ordböckernas särart. NSL 1992.