(1)
Gavare, R. Lexikografiska Principer för Alfabetisk Filering Med Dator. NSL 1992.