(1)
Viberg, Åke. Tvärspråklig Lexikologi Med Svenskan I Centrum. NSL 1992.