(1)
Svensén, B. Lexikografi Och Lexikografiska Produkter. Några Grundbegrepp. NSL 1992.