(1)
Jacobsen, T. Elektronisk Snuing Av Stor Norsk-Fransk Ordbok. NSL 1995.