(1)
Martola, N. Användarkommentarer till En tvåspråkig Ordbok. NSL 2005.