(1)
Lyly, E. Om Valet Av Preposition Vid Verbet Forska. NSL 1997.