(1)
Lundbladh, C.-E. Ordbok Eller Encyklopedi - En fråga Om hänsyn till användaren?. NSL 1997.