(1)
Kulonen, U.-M. Vad söker läsaren I En Etymologisk Ordbok?. NSL 1997.