(1)
Lange, S.; Merlin, L. Termer I Text - Ett datorstött övningsmaterial för Termhantering. NSL 1997.