(1)
Martola, N. Översättningsmodeller I En Ordbok? En Liten användarundersökning. NSL 2001.