(1)
Vikør, L. S. Norsk Ordbok Ved Ein Krossveg. Rapport Frå Eit Omstillingsprosjekt. NSL 2003.