(1)
Stille, P. Sammansättningar I Ordboksarbetet, Med utgångspunkt från TEATER. NSL 2003.