(1)
Seppänen, E.-L.; Herlin, I. Vad är Partiklar för Ord? – Partikelbehandlingen I Finska ordböcker från 1800-Talet. NSL 2004.