(1)
Rossenbeck, K. Flerspråkiga fackordböcker Inom Juridik Och Ekonomi – till Skada Eller till Nytta?. NSL 2003.