(1)
Martola, N. Aktionsart - Ett Problem I tvåspråkiga ordböcker. NSL 2003.