(1)
Lundbladh, C.-E. Medan Kunden Rakas växer skägget. NSL 2003.