(1)
Jónsson, J. H. Fraseologien I Forgrunnen — Fraseologisk Register Som Ledd I Ordbokens Tilgangsstruktur. NSL 2003.