(1)
Gellerstam, M.; Malmgren, S.-G. Första Svenska Ordboken – Tankar Bakom En Barnordbok. NSL 2003.