(1)
Bönnemark, M. Danska Och Svenska Binomiala Uttryck – En jämförelse. NSL 2003.