(1)
Aarflot, A. H. Norsk Dataterminologi - Undersøkelse Av Norske avløserord Og Engelske Importord I Fagtekster Og populærfaglige Tekster Innen dataområdet før Og Nå. NSL 2003.