(1)
Skjöldberg, E. Ordning Och Reda I ordspråksförrådet? Om Struktur Och innehåll I Grubbs Penu Proverbiale (1665). NSL 2010.