(1)
Rosqvist, B. Ordförbindelser I SAOB. En undersökning Av Beskrivningen Av Kollokationer. NSL 2010.