(1)
Nikula, K. Från Normativ hållning till Politisk Korrekthet? SAOL Och Normen under Ett Drygt Sekel. NSL 2010.