(1)
Malmgren, S.-G.; Sk├Âldberg, E. Placeringen Av Idiom I Ordboksartiklar. Ett Mikrostrukturellt Problem. NSL 2010.