(1)
Lange, S. Begreppet Början. En Begreppsstyrd undersökning Av Det Svenska ordförrådets förändring under 500 år. NSL 2010.