(1)
Lampinen, K. Samspelet Mellan Text Och Bild I Illustrerade ordböcker. NSL 2010.