(1)
Jansson, H. Lexikografiska Aspekter På Internet Som källa till Informellt språkbruk. NSL 2010.