(1)
Hannesdóttir, A. H.; Jónsson, J. H.; Tingsell, S. Mot En Begreppsbaserad isländsk Och Svensk Fraseologisk Ordbok. Reflektioner Kring Pragmatiska Idiom. NSL 2010.