(1)
Bakken, K. Relevans, Legitimitet Og Resultatkrav – Eit Komparativt Blikk På Utfordringane for Dei Store Nasjonale Ordboksverka I Norden I Dag. NSL 2006.